De Stichting Paardensport voor Villa Pardoes is in 2018 ontstaan door een initiatief van een kleine groep enthousiaste paardensport liefhebbers, die zich allemaal al jarenlang inzetten voor het goede doel Villa Pardoes in Kaatsheuvel.

Een aanvraag voor een ANBI status voor de stichting is bij de Belastingdienst ingediend.

De stichting wordt geleid door een bestuur, waarin ook een vertegenwoordiger van Villa Pardoes heeft plaatsgenomen.

leia o artigo

Er is voor een stichting in deze vorm gekozen om de continuïteit van de evenementen te waarborgen en de voor Villa Pardoes gedoneerde gelden te beschermen.

Jaarlijks terugkerende evenementen, die altijd een relatie hebben met de paardensport, zullen onder verantwoording van de Stichting worden georganiseerd. Op dit moment is dat één evenement in het voorjaar en één in het najaar.

Hoewel de evenementen niet plaatsgebonden zijn, zullen ze altijd plaatsvinden in de regio Midden Brabant.

Via deze website en facebook zullen deelnemers, sponsoren en andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom de activiteiten van de Stichting.

Hier kunt u per email contact opnemen met de Stichting Paardensport voor Villa Pardoes.