De Belastingdienst heeft de Stichting Paardensport voor Villa Pardoes aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam instelling:
Stichting Paardensport voor Villa Pardoes

Fiscaal nummer:
RSIN  859409466

leia o artigo

Contactgegevens: 
secretariaat@villapardoesconcours.nl

Doelstelling:

Het organiseren van diverse activiteiten en evenementen op het gebied van de paardensport in samenwerking met – en ten behoeve van Villa Pardoes in de ruimste zin van het woord.

Verkort beleidsplan:

Het beleid van Stichting Paardensport voor Villa Pardoes is gericht op verwezenlijken van haar doelstelling. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De Stichting werft gelden door het organiseren van paardensport activiteiten. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Het bestuur:

Dave Jansen  –  voorzitter
Rianne van den Hout – penningmeester
Gert-Jan van Boxel  –  bestuurslid
Lonneke Verhoeven -secretaris

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag:

In 2019 zullen onder verantwoording van de Stichting een Ride voor Villa Pardoes en een Villa Pardoes Concours worden georganiseerd.

Verkorte staat van baten en lasten over 2019:

Hieronder het verkort financieel overzicht 2019

Verkorte staat van baten en lasten over 2020:

SPVP publicatie 2020

Financieel overzicht 2021
2021 rapport 2021 (1)

Financieel overzicht 2022
2022rapport 2022