AANMELDFORMULIER RIDE for VILLA PARDOES OP ZONDAG 31 MAART 2019. (aanvinken wat van toepassing is)

Tijdens de rit is een stop waar voor alle deelnemers een hapje en een drankje verzorgd zal worden. Dit geldt dus voor alle categorieën.

Betaling van het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen o.v.v. RFVP 2019 naar bankrekening NL76RABO0315881321 t.n.v. Loonse Duinruiters. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.