Inschrijfformulier menners Ride for Villa Pardoes.

find mere

Rijd je graag mee, mail dan onderstaande gegevens naar rideforvillapardoes@gmail.com.

Naam koetsier

Naam groom

Aantal extra personen op de aanspanning:

Gegevens contactpersoon: naam, telefoonnummer en emailadres

De kosten zijn € 28,50 per aanspanning voor 2 personen. Iedere extra bijrijder betaalt € 5,–. Dit is inclusief een hapje en drankje tijdens de stop.

Wij vragen je dit bedrag binnen 14 dagen over te maken naar IBAN:
NL45 RABO 0337 2659 17 tnv Stichting Paardensport voor Villa Pardoes en onder vermelding van je naam. Na ontvangst van de betaling is jouw inschrijving definitief.